Velkommen til Møllehuset

Et dagtilbud med fokus på omsorg og trivsel for det enkelte barn. Vi lægger vægt på udvikling og læring for det enkelte barn herunder inklusion og relationer i fællesskabet samt mulighed for chancelighed for alle.

Hverdagen

Hverdagen i dagtilbuddet

Møllehuset er en aldersintegreret daginstitution for børn i alderen 0-6 år beliggende i Tistrup. Møllehuset har fysiske rammer til 12 vuggestuebørn og 80 børnehavebørn. I årene 2015/16 blev der bygget en hel ny institution. En institution der på alle måder er tidssvarende i forhold til det pædagogiske arbejde, de fysiske rammer, miljø, indeklima mm.

Møllehuset_007
Møllehuset_052

Naturen

Naturen i fokus

Ikke blot fik vi bygget en ny daginstitution - sammen med den fik vi også etableret en dejlig stor legeplads, som indeholder rigtig mange spændende udfoldelsesmuligheder.

Møllehuset_029

Udvikling

Leg og læring

Læring handler om livslang tilegnelses-, omformnings-, og udviklingsprocesser, hvor viden, forståelse, motivation, holdninger, følelser, kommunikation og socialitet indgår i en helhed, der ikke kan adskilles i dele og som er under konstant forandring.

Møllehuset_018